RUSTiec legt de voordelen en hiaten van programmeertaal Rust bloot

Ontwikkeling
Opleiding in ontwikkeling
Projectorganisator
VUB
In samenwerking met

Rust is een programmeertaal die iedereen in staat stelt om betrouwbare en efficiënte software te bouwen. Het algemene doel van dit project is om de voordelen en hiaten van Rust bloot te leggen en om te onderzoeken waar Rust kan passen in bestaande of nieuwe softwarestacks, mogelijks door middel van integratie met bestaande C of C++ code. De focus ligt hierbij op Internet of Things (IoT) ecosystemen, rekening houdend met de volledige pijplijn van laagvermogen ingebedde apparaten naar edge servers en cloud .

Voor wie?

Dit project ‘RUSTiec’ van VUB en KU Leuven richt zich tot:

  • softwareconsultancybedrijven
  • bedrijven die software ontwikkelen voor eigen producten

Projectdoelstellingen?

  • Twee uitgewerkte, gedocumenteerde gevalstudies, waarbij opstelling en code open beschikbaar worden gesteld via GitHub.
  • Benchmarks opgesteld voor het vergelijken van prestatie tussen Rust en gangbare programmeercode zoals C, C++, Python voor een aantal veel voorkomende en representatieve algoritmes in de domeinen van IoT-gedreven veilige webapplicaties. 
  • Uitgewerkt onderzoek naar de interoperabiliteit van Rust met andere programmeertalen en de overdraagbaarheid naar verschillende platformen.  
  • Onderzoek naar efficiëntie van C naar Rust conversietools zoals C2Rust en CRUST.
  • Organisatie van één inleidende en één meer geavanceerde hands-on workshop om met Rust aan de slag te gaan en het ter beschikking stellen van het workshopmateriaal.
""
© Foto Chris Ried, Unsplash

Wat kan je verwachten?

●    Deelname aan workshops/seminaries
●    Bijdrage tot het opstellen van use cases
●    Networking

Tijdlijn

●    01/11/2022: startdatum
●    31/10/2024: einddatum

Meer info

www.rustiec.be

Contactgegevens

An Braeken
an.braeken@vub.be
+32 468 10 47 67

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?