Hoe kan een AI-gedreven VR-training kennisoverdracht stimuleren?

Ontwikkeling
Projectorganisator
AP Hogeschool
In samenwerking met

Dit project zal AI en 3D scanning technieken introduceren bij de ontwikkeling van VR-opleidingen. Interessant voor VR-ontwikkelaars en opleidingscentra.

Door proofs of concept (POC’s) en user cases wordt geïllustreerd hoe VR-trainingen effectiever gemaakt kunnen worden om motivatie en kennisoverdracht bij werknemers te optimaliseren.

Voor wie?

Dit project ‘AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext’ van AP Hogeschool (AP) en Universiteit Antwerpen richt zich tot:

 • VR-ontwikkelaars: producenten van VR-trainingen.
 • Opleidings- en vormingscentra: ondernemingen die opleidingen aanbieden en attesten afleveren.
 • Industrie en veiligheid: ondernemingen die hun medewerkers opleidingen aanbieden.

Projectdoelstellingen?

 • Ontwikkeling van 2 adaptieve VR-trainingen (POC’s) die het leerrendement met 15% verhoogt, verifieerbaar door een effectstudie.
 • User manual voor trainers binnen industrie en opleidingscentra om werknemers efficiënter te trainen en zo de noodzakelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. Open source AI-module (Machine Learning -algoritme) voor adaptieve VR-simulatie.
 • Sandbox voor user testing door onderzoekers en studenten om het leerrendement van adaptieve VR-training te meten in het Immersive Lab (AP) of op de werkvloer (bij begeleidingsgroep).
 • User manual voor 3D scannen van trainingsobjecten/ruimtes en integratie in VR-workflow.
 • Stakeholders (VR- en AI-bedrijven, opleidingscentra en ondernemingen) met elkaar verbinden en een dynamiek bewerkstelligen die opleidingsinnovatie in Vlaanderen initieert.
 • Tools aanreiken voor innovatieve leermethoden. Overtuigen meer te investeren in opleiding, meetbaar via survey.
Vrouw experimenteert met een VR-bril op het hoofd
Hoe kan deze VR-bril ingezet worden voor trainingen? © Foto Hammer & Tusk, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Vlaamse VR-bedrijven: leidende rol in AI-gedreven VR-training, waardoor ze zich concurrentieel kunnen meten met andere (internationale) producenten.
 • Vlaamse (industriële) bedrijven: toegenomen motivatie en leerrendement van werknemers dankzij adaptieve VR-training. Dit zal zich vertalen in betere slaagcijfers en dus een lagere kostprijs voor de werkgever.
 • Maatschappelijke impact: mentaliteitswijziging bij werkgevers en werknemers zodat meer ingezet wordt op opleidingen en ‘levenslang leren’.
 • Opleidingscentra en de sectororganisaties: toepassen van de resultaten en kennis over adaptieve VR-training.

Tijdlijn

 • 01/01/2021: startdatum
 • 06/05/2021: onderzoeksdag (AP): informatie en demo’s voor bedrijven
 • 01/09/2021: 2 proof of concepts (POC’s)
 • 31/10/2021: workshops voor bedrijven
 • 31/12/2021: peer-reviewed publicaties
 • 31/06/2022: 2 experimenten (uitrol POC naar bedrijven)
 • 31/12/2022: einddatum

Contactgegevens

Silvia Van Aken (over dit Tetra -project)
immersivelab@ap.be 

Kristof Timmerman (over samenwerking met Immersive Lab buiten dit Tetra-project)
kristof.timmerman@ap.be

Jouke Verlinden (over samenwerking met Antwerp Design Factory)
jouke.verlinden@uantwerpen.be

Meer info

Tetra-project (AP/UA):
https://www.ap.be/aivrtraining

Immersive Lab (AP):
https://www.ap.be/onderzoeksgroep/immersive-lab

Antwerp Design Factory (UA):
https://be.linkedin.com/company/antwerpdesignfactory

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?