Hoe beter en sneller de juiste onderdelen van je machines onderhouden

Ontwikkeling
Projectorganisator
Flanders Make

Dit project ondersteunt bedrijven bij het realiseren van predictief onderhoud van machineonderdelen door middel van continue en automatische monitoring.

Voor wie?

Dit project ‘Conditie-gebaseerd onderhoud’ van Flanders Make richt zich tot kleine en grote bedrijven uit de hele waardeketen. De focus ligt op technologie-volgers die openstaan voor het introduceren van conditie-gebaseerd onderhoud in hun werkprocessen.

Projectdoelstellingen?

  • Kennisverspreiding rond conditie-gebaseerd onderhoud.
  • Bedrijven op een efficiënte manier naar de gepaste methodologie en technologie voor conditie-gebaseerd onderhoud te leiden.
Arbeider onderhoudt een machine
© Foto Thisisengineering Raeng, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Generieke business case analyses en een overzicht, inclusief benchmarks, van de verschillende commerciële oplossingen.
  • Demonsteren en ter beschikking stellen van een open hardwareplatform voor het ontwikkelen, testen en valideren van conditie-monitoringtechnologie en het maken van datasets. 
  • Demonstratie van software toolboxes voor defectdetectie van lagers, tandwielen en elektromotoren.
  • Drie disseminatie-events/jaar (workshops en/of webinars), 12 nieuwsbrief-artikels/jaar.
  • Continue interactie met de leden van de project-begeleidingsgroep (2x/jaar formele meeting). 

Tijdlijn

  • 01/04/2021: startdatum
  • begin 2022, begin 2023 en begin 2024 worden nieuwe demonstratoren getoond tijdens disseminatie-events.
  • 01/04/2024: einddatum

Continu instappen mogelijk

Contactgegevens

Christophe Bruynseraede
+32 16 91 06 23
christophe.bruynseraede@flandersmake.be

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?