Hoe beeldinterpretatie inzetten bij je productie? Leer van collega-maakbedrijven

Ontwikkeling
Projectorganisator
Flanders Make

Met dit project speelt Flanders Make in op de nood van bedrijven die artificiële intelligentie (en in het bijzonder deep learning ) voor beeldinterpretatie willen evalueren in hun productieomgeving. Het doel is om de onderzoeksresultaten over AI rond defectdetectie, tellen, poseschatting en voorwerpherkenning te consolideren, te valoriseren en te delen met een grote groep ondernemingen.

Voor wie?

Dit project ‘Eenvoudige AI vooR de iNdustrie (EARN COOCK)’ van Flanders Make richt zich tot industriële productiebedrijven en hun bredere waardeketen die niet de capaciteit hebben voor exploratief onderzoek naar deep learning en baat hebben bij automatisatie van stappen in het inspectie- en productieproces.

Projectdoelstellingen?

  • Toegankelijke softwaretoolbox voor defectdetectie, voorwerpherkenning, voorwerpen tellen en poseschatting .
  • Richtlijnen en tips om een deep learning framework op te zetten in een cloudomgeving (met behulp van een ‘orchestration platform’ als MLOPs), annotatie en data-augmentatie gevolgd door trainen en testen.
  • Demonstrator waarbij enkele representatieve industriële situaties worden nagebootst. De gegenereerde datasets worden verwerkt met de cloudinfrastructuur (annotatie en training). Daarna zal een gebruiker met een smartphone-of tabletapp testbeelden opnemen. De resultaten van de beeldinterpretatie zullen op het scherm verschijnen.
""
Hoe hoog is jouw nood om deep learning in te zetten voor beeldinterpretatie aan je productielijn? © Foto Crystal-Kwok, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Activiteiten voor kennisoverdracht en disseminatie: workshops (digitale) events rond de technologie, toolbox en demonstratoren
  • Publicaties in vakbladen en op de website van Flanders Make
  • Educatieve video’s
  • Het samenbrengen van de verschillende componenten in de waardeketen.

Tijdlijn

  • Startdatum: 01/04/2023
  • Einddatum: 31/03/2026

Contactgegevens

Abdellatif Bey Temsamani
abdellatif.bey-temsamani@flandersmake.be
+32 498 91 94 20

Meer info

coock.flandersmake.be/nl

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?