Op naar een betere planning van de thuiszorg… met AI

Ontwikkeling
In samenwerking met

UGent - Vakgroep Informatietechnologie (Gent)

Met het PREPCA.I.RE-project willen Arteveldehogeschool en Universiteit Gent organisaties en ondernemers in de thuiszorg en ICT/AI ondersteunen om een beter geplande thuiszorg te realiseren voor patiënten en zorgverleners d.m.v. intelligente planningssoftware.

Voor wie?

Dit project PREPCA.I.RE : PREpairing Primary Care planning to be AI REady van Arteveldehogeschool - Expertisenetwerk Gezondheid en Zorg (Gent) richt zich tot ondernemers en organisaties in:

 • Thuiszorg
 • ICT & AI

Projectdoelstellingen?

 • Het bepalen van de parameters voor een optimale planning in de thuiszorg voor alle belanghebbenden (patiënt, zorgverlener, organisatie,…)
 • Ontwikkelen van een datacaptatieplan voor thuiszorgorganisaties om de parameters te capteren.
 • Ontwikkelen van een algoritme voor de planning van de thuiszorg
 • Demonstreren en valideren van intelligente planningssoftware in de thuiszorg in functie van economische en maatschappelijke impact
 • Kennisverspreiding binnen eerstelijnszorg, ICT-bedrijven en (toekomstige) zorgverleners
""
© Foto Dominik Lange, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Je maakt deel uit van het netwerk van bedrijven en organisaties die vooruitdenkend zijn op vlak van ICT-toepassingen in de thuiszorg.
 • Je krijgt zicht op de noden en criteria uit de gebruikers in de thuiszorg met betrekking tot de planning, en op de manier waarop data gecapteerd worden. Zo wordt ook jouw organisatie AI-ready.
 • Je volgt het project van op de eerste rij, krijgt zicht op tussentijdse resultaten en kan feedback en advies geven.
 • Je kan de projectresultaten gebruiken in je eigen werking of aanbod.

Tijdlijn

 • 01/10/2021: startdatum
 • 30/09/2023: einddatum

Contactgegevens

Ruben Vanbosseghem
ruben.vanbosseghem@arteveldehs.be
09 234 75 43

Meer info

Nog niet beschikbaar

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?