Erasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel (EhB) staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs dat nauw verweven is met kunstontwikkeling, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Als Nederlandstalige hogeschool in Brussel is EhB sterk verbonden met zowel de Vlaamse (onderwijs)context als de internationale diversiteit van grootstedelijk Brussel.

Het onderzoeksaanbod binnen EhB valt uiteen in twee grote types: onderzoek in de kunsten en praktijkgericht onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek binnen EhB is een ver doorgedreven vorm van toegepast onderzoek gericht op vragen, noden en opportuniteiten vanuit het werkveld en de maatschappij. Er wordt gestreefd naar concrete en werkbare onderzoeksresultaten die zoveel mogelijk rechtstreeks implementeerbaar zijn in de werkveldpraktijk.

Zes structurele kenniscentra

Binnen EhB wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door lectoren en onderzoekers die werken binnen de specifieke opleidingen rond communicatie, gezondheid, voeding en labo, ICT, en technologie, ecologisch ontwerpen, management en toerisme, mens en maatschappij, en onderwijs en pedagogie.

Over de verschillende opleidingen heen heeft EhB bovendien zes structurele kenniscentra waar onderzoekers in verschillende opleidingen samenwerken rond interdisciplinaire onderzoeksthema’s.

Dankzij deze organisatie kan EhB advies- en dienstverlening aanbieden rond heel diverse ontwerpen waaronder

  • toekomstdenken (Applied Futures Research - Open Time),
  • onderwijs in een superdiverse samenleving (Urban Coaching & Education),
  • actuele noden van zorgprofessionals (Kenniscentrum Brussels Integrated Care),
  • beheer van open en groene ruimtes (tuin+), biomedische wetenschappen (Biomedical Science Center Brussels),
  • artificiële intelligentie (Artificiële Intelligentie ).

AI

Het kenniscentrum AI van EhB voert praktijkgericht onderzoek uit naar het ontwerpen van user-centered, intuïtief bruikbare digitale ecosystemen om de kloof te dichten tussen de snelle ontwikkelingen van AI op fundamenteel vlak en de wensen van de gebruikers.  

Hierbij wordt gefocust op toepassingen van AI in de gezondheidszorg enerzijds en het democratiseren van AI anderzijds.

Open labowerking

Naast de kenniscentra heeft EhB ook een open labowerking die openstaat voor werkveldactoren zoals ondernemers, bedrijven, kunstenaars en ontwerpers. Hier kunnen zij, met deskundig advies van docenten en onderzoekers, werken met state-of-the-art hardware en software voor prototype ontwerp en voor multimediatoepassingen zoals (web)applicaties.

Daarnaast is er het gecertificeerde Cisco-Networklab en het Open Business incubator lab voor student-ondernemers.

In de visie van EhB staat de kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening centraal waardoor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek de professionele gerichtheid van onderwijs ondersteunt, de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verzekert en het werkveld versterkt.

Je kunt terecht bij EhB voor:

  • Bedrijfsgericht en praktisch onderzoek
  • Integratie van oplossingen bij bedrijven
  • Opleidingen voor ondernemingen
Homepage van het AI Kenniscentrum van de Erasmus hogeschool Brussel

Meer info

ai.ehb.be

Jouw contactpersoon

aiecb@ehb.be