Wat is machine learning? En andere basisconcepten van AI uitgelegd

Tips

Wat is machine learning ? Hoe verschillend is dit van deep learning en reinforcement learning? Dit artikel legt basisbegrippen rond artificiële intelligentie uit.

Wat is AI? Hoe kan je waarde creëren met AI?
© Foto Jon Tyson, Unsplash

De vaktermen rond AI vliegen je om de oren: deep learning , data, natural language processing ... Wat betekenen ze echt? Hoe subtiel verschillen deze AI-termen van elkaar?

Het Kenniscentrum Data en Maatschappij vatte 8 concepten samen die vaak opduiken tijdens een gesprek over AI. AI-toepassingen zijn een combinatie van enkele van deze concepten en systemen. 

Wanneer je deze concepten onder de knie hebt, ben je klaar voor je eerste basisgesprek over AI.

Wat is data?

Data is informatie die beslissingen kan informeren. Gecomputeriseerde data zijn gegevens in een elektronisch formaat die worden opgeslagen of verwerkt door een computer. 

Bijvoorbeeld tekst of cijfers, maar ook afbeeldingen, audio-en video-opnames, ...

Wat is machine learning ?

Machine learning zijn adaptieve leersystemen die leren om beslissingen te nemen of taken uit te voeren. Wanneer machines of tools meer data ontvangen, verbeteren ze automatisch omdat de algoritmen in de machines patronen in de verzamelde data ontdekken. Ze doen dit zelfstandig, zonder dat hen wordt verteld hoe dat moet, maar met behulp van voorbeelden of suggesties.

Wat is natural language processing ?

Natural language processing is een domein dat onderzoekt hoe machines kunnen lezen, begrijpen, manipuleren en betekenis ontlenen aan de menselijke taal. Het staat interactie toe door middel van natuurlijke taal, op een gesproken of geschreven manier. 

Bijvoorbeeld: smartphone assistenten, chatbots, nieuwssamenvattingen op basis van duizenden bronnen, ...

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij verzamelt ook de definities van algoritme, deep learning , computer vision, reinforcement learning, robotics & robots...

Leer meer definities in het brAInfood-artikel Hoe overleef je een gesprek over artificiële intelligentie?

TwitterLinkedIn