De meest beloftevolle toepassingen van AI in de maakindustrie

Actua

De meest beloftevolle toepassingen van artificiële intelligentie in de maakindustrie. Ken je ze? Het rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) somt ze op in haar overzicht van de impact van AI op ons leven en werken.

""
Deze drone vliegt rond in de proeftuin 'Smart Connectivity'

➡ Datagedreven productie

Fabrieken zijn zeer complexe systemen met vaak veel apparaten van verschillende leveranciers, die allemaal moeten samenwerken. De uitdaging is al deze apparaten optimaal op elkaar afstemmen en laten samenwerken. AI kan helpen om in de grote hoeveelheden data patronen of correlaties te ontdekken die slimme verbeteringen mogelijk maken.

➡➡ Lerende organisatie

Heel wat bedrijven zetten in op AI en het verzamelen van data. Slimme camera’s, software en sensoren monitoren constant de productie en schatten in of eventuele afwijkingen binnen de normen vallen. Op nieuwe productielijnen wordt AI ingezet om machines op basis van data bij te sturen.

Medewerkers bespreken regelmatig de situatie, verdelen de taken en anticiperen op wat staat te gebeuren. Het hele systeem van mensen en machines wordt er gezien als een lerende organisatie.

Lees in dit artikel hoe Veranneman industrie 4.0 in de praktijk brengt.

Over het AI-rapport

Met het informatierapport, ‘Internationale verkenning van de sociaal-economische impact. Stand van zaken eind oktober 2020’, schetst de SERV een algemeen beeld van het fenomeen AI, met aandacht voor arbeidsmarkt en competenties, onderwijs, HRM en overheid.

Waar relevant staat het rapport stil bij de rol van COVID-19. Het komende jaar zal de SERV de thematiek verder uitdiepen in. 

Download het rapport

➡➡➡ Forse automatisering

Met behulp van Robotic Process Automation (RPA) automatiseren bedrijven repetitieve administratieve taken. Een meer geïntegreerde aanpak is Intelligent Process Automation (IPA), dat  verschillende automatisatietechnologieën samenbrengt in één platform. Belangrijke toepassingen van beide technologieën zijn intelligent document processing, natural language processing (NLP ) en het inzetten van chatbots.

➡➡➡➡ Betere kwaliteitscontrole

Met behulp van AI kunnen fouten sneller worden vastgesteld en weggewerkt. Dit is een enorme markt, waar met de steeds betere algoritmen voor onder andere beeldanalyse nog heel wat opportuniteiten liggen.

De industrie 4.0-proeftuin ‘Living Lab 4.0 Agrofood’ demonstreert bijvoorbeeld kwaliteitscontrole van voedingsprocessen met behulp van AI en hyperspectraalcamera’s.

➡➡➡➡➡ Snellere marktintroductietijd 

AI kan, onder meer door de berekening van parameters op basis van duizenden meetresultaten, een optimale formule voorstellen om de tijd die nodig is voor productverbeteringen of nieuwe materialen in te perken. Zo kunnen bedrijven hun nieuwe ontwikkelingen sneller op de markt brengen.

➡➡➡➡➡➡ Predictief onderhoud

Predictief onderhoud voorkomt vroegtijdige machine-uitval en verlaagt de onderhoudskosten. In plaats van op vaste momenten onderhoudsbeurten te voorzien, geven slimme algoritmes aan wanneer onderhoud nodig is en welke onderdelen precies aan vervanging toe zijn.

Hoe AI inschat welk onderhoud wanneer ingepland moet worden, lees je in het artikel AI vermindert fors de onderhoudskost en -inspanningen voor de 341 windmolens in de Noordzee.

Dit ‘predictief onderhoud’ wordt ook gedemonstreerd in de industrie 4.0-proeftuin.

Er liggen nog meer kansen voor het grijpen. Ontdek alle 9 beloftevolle toepassingen in het artikel AI in de maakindustrie: dit zijn de meest beloftevolle toepassingen!
 
Lees verder