Ken deze 7 manieren om samen te werken met een hogeschool

Tips

Wil je als bedrijf of organisatie mee zijn met artificiële intelligentie ? Leg dan je oor te luister bij de Vlaamse hogescholen. Zij stellen je graag een manier voor om samen te werken rond AI.

De Vlaamse hogescholen zijn gedroomde partners voor bedrijven. Ze helpen je om met een gezonde, toekomstgerichte blik in het AI-avontuur te stappen.

Onderzoeksgroepen van hogescholen

Je vindt er onderzoeksgroepen in elk denkbaar toepassingsdomein van AI en machine learning . In de verschillende opleidingsagenda’s wordt er onophoudelijk aandacht besteed aan alle mogelijke sub-domeinen.

Wie is de Vlaamse Hogescholenraad?

De Vlaamse Hogescholenraad is het aanspreekpunt van de dertien Vlaamse hogescholen voor alle ondernemers in Vlaanderen. Via het project Blikopener verspreidt het de kennis in de hogescholen over AI en CS.

Meer info Vlaamse Hogescholenraad

Maar welke samenwerking is er mogelijk met een hogeschool?

7 mogelijkheden om samen te werken

Er zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Afhankelijk van je vraag, de planning en de resources kan je kiezen uit de volgende 7 mogelijkheden:

1. Activiteiten opvolgen

Een collectief onderzoek- en ontwikkelingsproject waaraan bedrijven en/of organisaties participeren om activiteiten op te volgen en richting te geven. Deze gebruikers- of adviesgroep is dikwijls samengesteld uit partijen met complementaire kennis. De financiering van zo’n project wordt vaak gerealiseerd met subsidies.

2. Steun bij vragen

Ondersteuning bij de concrete vragen en het eerstelijnsadvies. Dankzij een lopende subsidie van VLAIO, Agentschap Ondernemen & Innoveren, wordt deze dienstverlening gratis aangeboden via het project Blikopener.

3. Partner van project

Een collectief onderzoeks- en ontwikkelingsproject, waaraan bedrijven en/of organisaties participeren als een partner van het project en dus ook daadwerkelijk acties ten behoeve van het project uitvoeren. Ook hier kunnen de subsidiemogelijkheden onderzocht worden.

Banner Blikopener Artificial Intelligence
Artificiële Intelligentie: reëler dan de naam doet vermoeden via Blikopener

4. Opleidingen

Professionalisering via open aanbod opleidingen, gebaseerd op onderzoek. Je kunt jouw onderneming inschrijven via de webpagina’s van de verschillende hogescholen in Vlaanderen.

5. Lerende netwerken

Professionalisering en het delen van kennis en expertise via lerende netwerken.

6. Contractopdracht

Een contractopdracht met één of meerdere partijen, waarbij de aanvrager (de opdrachtgever) een contract mee afsluit. Voor deze contractopdrachten kan er onderzocht worden of er subsidiemogelijkheden zijn. 
Een contractopdracht kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld: 

  • onderzoek, 
  • onderwijs, 
  • coaching,
  • advies. 

De IP-rechten worden in de bespreking mee opgenomen.

7. Studenten

Een samenwerking via studenten. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

  • een bachelorproef, 
  • een stage, 
  • een studentenproject. 

Je bedrijf of organisatie kan kennismaken met het talent voor morgen. Hierbij is het belangrijk dat je tijdig jouw wensen kenbaar maakt, bij voorkeur vroeg in het voorjaar. Het aanbod aan samenwerkingsmogelijkheden wordt voorgelegd aan de studenten, die op hun beurt zelf een keuze maken. 

Start je project met de Vlaamse hogescholen

Heb je een vraag over digitalisering, artificiële intelligentie ? Of heb je een idee over hoe deze de toekomst van jouw bedrijf of organisatie kunnen veranderen?

Ga naar Blikopener / AI