Artificiële intelligentie en drones inspecteren hoogspanningsmasten

Actua

Hoogspanningsmasten zijn cruciale elementen in het elektriciteitsnet. Het is belangrijk dat die in goede staat verkeren. Maar de visuele inspectie van masten is tijdrovend met een aantal veiligheidsrisico’s. Drones en AI bieden een oplossing voor Elia Group.

""
Een drone overvliegt een hoospanningsmast © Foto Elia Group

AI analyseert 500 foto’s per mast

Door het gebruik van innovatieve technologie zal de visuele inspectie van masten in de toekomst een stuk vlotter en veiliger verlopen. Een drone kan namelijk elektriciteitsmasten overvliegen en nauwkeurig in beeld brengen. 

Vervolgens interpreteert een softwaretoepassing die foto’s aan de hand van artificiële intelligentie . Hieruit volgt een ‘gezondheidsrapport’ van de mast voor de ingenieur. Deze bevat meteen een inventaris van de eventuele herstelpunten. 

  • Zo’n 400 hoogspanningsmasten worden in 2021 geïnspecteerd door drones.
  • Per mast worden tot 500 foto’s genomen die daarna dankzij artificiële intelligentie worden geanalyseerd.
  • Belgische bedrijven werken mee aan dit innovatieve project.
  • Later volgen ook lange afstandsvluchten met drones om lijninspecties uit te voeren.

Hogere veiligheid voor mensen

“Inspecties verlopen zo veiliger en efficiënter. De lijn blijft in dienst en niemand moet in de masten klimmen”, zegt Loïc Tilman, hoofd innovatie Elia Group.

“De technologie zal de mens niet vervangen. Wel zorgt die ervoor dat we gerichter, efficiënter en veiliger kunnen werken.”

Drones zullen dit jaar ongeveer 400 masten overvliegen op zoek naar problemen. Het metaal kan roesten, beton kan scheurtjes tonen of vogelnesten kunnen voor moeilijkheden zorgen. 

Elia heeft in België 5.599 km aan bovengrondse lijnen. Om het onderhoud zo efficiënt mogelijk te doen, zoeken we binnen onze afdeling Innovatie constant naar verbeteringen. Vorig jaar werden al robots ingezet voor de inspectie van het convertiestation in Lixhe.

""
De technologie vervangt de mens niet. Wel zorgt ze ervoor dat we gerichter, efficiënter en veiliger kunnen werken.
Loïc Tilman, Hoofd Innovatie Elia Group

Klaar voor drones-wetgeving

Dit is momenteel een proefproject. De Belgische wetgeving laat nog geen vluchten toe buiten het gezichtsveld.

Elia bereidt zich alvast voor op een wijziging van de wet. 

“We delen kennis en expertise, zodat we in België klaar zijn, wanneer het dossier wordt goedgekeurd”, zegt het persbericht van Elia Group.

TwitterLinkedIn