AI Barometer toont groot potentieel voor Vlaamse bedrijven: meer omzet, kwaliteit en tewerkstelling

Actua

Een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt artificiële intelligentie (AI). Ze realiseren er meer omzet mee, een hogere kwaliteit en meer tewerkstelling. Tegelijkertijd biedt AI nog een enorm potentieel voor heel wat ondernemingen. Want 76,8% van de Vlaamse bedrijven zet nog geen artificiële intelligentie in.

""

De nulmeting die Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits liet uitvoeren, brengt voor het eerst in kaart hoe Vlaamse bedrijven scoren op AI-vlak.

Bijna een kwart (23,2%) wendt minstens één AI-technologie in de bedrijfsvoering aan.

Top 3 meest gebruikte AI-technologieën

Het gebruik van AI blijkt vooral een zaak van middelgrote en grote bedrijven. In de top drie van meeste gebruikte AI-technologieën bevinden zich procesautomatisatie, tekstanalyse en machine learning .

""

Deze technologieën worden vooral gebruikt voor:

  • automatisering van administratieve processen (31,4%)
  • ICT-beveiliging (31%)
  • marketing of verkoop (24,6%)
  • productieprocessen (18,5%)
  • personeelsbeleid (14,7%)
  • dienstverlening naar de klant toe (14,3%)

De AI wordt alles behalve zelf ontwikkeld. De meerderheid (68,8%) van de adopters gebruikte kant-en-klare commerciële AI-software aangekocht bij een externe leverancier. Ongeveer een derde (35,9%) nam een externe aanbieder van dergelijke software of systemen in dienst voor de ontwikkeling ervan.

Meer omzet, kwaliteit en tewerkstelling

De inzet van AI-technologie heeft een significante positieve impact op de competitiviteit
van de Vlaamse bedrijven. 

""

30,7% van de adopters slaagde er in het afgelopen jaar nieuwe of aanzienlijke verbeterde goederen of diensten op de markt te brengen. De totale omzet van deze goederen en diensten in de totale omzet van deze bedrijven bedraagt gemiddeld 12%. 

51,7% kon het afgelopen jaar de kwaliteit van de ondernemingsprocessen verhogen. Deze kwaliteitsverbetering leidde gemiddeld tot een omzetstijging van 10,1%. 

31,9% van de adopters verminderde de kosten dankzij AI-technologie. Deze kostenreductie bedroeg gemiddeld 12,3%.

Uit de AI Barometer blijkt ook dat de inzet van AI-technologie een beperkte positieve impact heeft op de tewerkstelling. In het totaal wierven bedrijven met AI meer laag- en hooggeschoolden aan dan dat ze de tewerkstelling verminderden.

Kleinste bedrijven ervaren grootste impact

Opvallend is dat meer dan drie vierde (76,8%) van de Vlaamse bedrijven geen artificiële intelligentie gebruikt. Het merendeel daarvan (63,4%) is dat voorlopig ook niet van plan.

"Artificiële intelligentie blijft een nichetechnologie en vooral een zaak van grote ondernemingen, terwijl uit de studie blijkt dat net kleinere ondernemingen de grootste positieve impact ervaren van AI op hun omzetstijging", stelt minister Crevits.

Het gebrek aan kennis is de grootste drempel. Hierdoor vinden bedrijven het onder meer moeilijk om mogelijke AI-toepassingen in te schatten. 

Behalve een negatieve kosten-batenverhouding van de investering ziet het merendeel van de niet-adopters (76%) het gepercipieerde beperkte nut van AI voor de onderneming als belangrijke drempel om AI in de bedrijfsvoering te integreren.

""
Kledingwinkel Anna Pops verbetert haar marketing met AI. © Foto Anna Pops

400 bedrijven kregen AI-subsidies

Om meer bedrijven op de AI-trein te krijgen, zet Vlaanderen de inspanningen via het Vlaamse actieplan AI <interne link> onverminderd verder. Vlaanderen investeert jaarlijks 32 miljoen euro in onderzoek en in het sensibiliseren, opleiden, adviseren en ondersteunen van bedrijven. 

Daarnaast kunnen onze bedrijven ook terecht bij de bestaande financieringsinstrumenten van VLAIO. Zo ontvingen vorig jaar 400 ondernemingen steun voor hun AI-project.

👉 Vraag ook financiële steun of advies en begeleiding voor je AI-plannen.

 

Surf naar vlaio.be
TwitterLinkedIn