AI-magazine van imec

Gids

Om te tonen waartoe de resultaten uit de onderzoeksthema's of de toepassingen uit de focusdomeinen kunnen leiden, worden concrete Proof-of-concept ontwikkeld. In het imec -magazine over artificial intelligence worden een aantal proof-of-concepts toegelicht. Bijvoorbeeld Cobot Walt van Robovision die een concreet voorbeeld is van man-machine communication.

Download hier het AI-magazine van imec