Strategische AI outreach sessie Reinforcement Learning

Locatie
Online
Start
Einde

Hoe haalt jouw organisatie strategisch voordeel uit Reinforcement Learning? IDLab nodigt je uit voor een strategische AI outreach sessies, waarin ze het je tonen.

Wat is het?

De strategische AI outreach sessies passen binnen de context van het Flanders AI Program. Een van de voornaamste pijlers van dit programma is technologie overdracht en industriële toepassingen. Deze sessie gaat over Reinforcement Learning.

Waarom Reinforcement Learning?

AI heeft recent een enorm success geboekt in verschillende domeinen zoals computer visie en taal- en spraakherkenning. Maar deze doorbraken vereisen extreem grote hoeveelheden aan data om patronen te kunnen ontdekken. Binnen de context van controleproblemen is het verzamelen van grote hoeveelheden aan data echter moeilijk.

Reinforcement Learning (RL) is een methode waarbij een AI-agent in staat is om zelf een dataset samen te stellen door te leren volgens het trial-and-error principe. Een agent zal de omgeving verkennen en zijn observaties samen met een feedback signaal gebruiken om in de toekomst betere beslissingen te maken. Deze aanpak is vooral interessant wanneer problemen zo complex zijn waarbij menselijke experten niet in staat zijn om manueel een oplossing te ontwerpen.

In het Flanders AI programma onderzoeken we hoe we RL kunnen gebruiken om intelligente AI operators te ontwikkelen, die in staat zijn om mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van complexe taken. In deze talk zullen we de recente vooruitgang in RL presenteren en tonen hoe ze waarde kunnen toevoegen voor uw bedrijf.

Wat mag je verwachten?

Met deze sessie delen we onze lessons learned. Hierbij zullen we potentiële toepassingen demonstreren en jouw input verzamelen omtrent hoe we AI innovatie kunnen faciliteren binnen je organisatie.

We tonen je hoe je organisatie strategisch voordeel kan halen uit Reinforcement Learning. Dit doen we beknopt:

  • Introductie Flanders AI program (15 min)
  • High-level uitleg over state-of the-art onderzoek en opportuniteiten voor industriële toepassingen (45min)
  • Interactieve discussie (30min)

Wanneer

De Reinforcement Learning sessie wordt georganiseerd op vrijdag 20 november van 9u30 tot 11u.

Organisatie

IDLab Antwerpen

Meer info

www.linkedin.com

Je kan gratis registreren voor deze sessie.

Inschrijven