Lerend Netwerk AI voor wie neutraal advies zoekt tijdens AI-project

Dienstverlener
Agoria

Je hebt beslist om artificiële intelligentie in je bedrijfsprocessen of producten en diensten te integreren? En je hebt of zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een AI-partner om je te begeleiden bij het valideren van je project (PoC)? Bij het Lerend Netwerk AI vind je tijdens deze cruciale fase neutraal advies.

Wat is het?

Heb je behoefte aan een omgeving waar zowel neutraal individueel advies als meer collectieve ervaringsuitwisseling aangeboden worden? Ben je op zoek naar een kleine groep niet-concurrerende bedrijven waarmee je vertrouwelijk informatie kan uitwisselen zodat de slaagkansen van je AI-project vergroten

Wens je tijdens de 4 sessies van een halve dag, verspreid over 8 maanden, vooral een antwoord te vinden op volgende vragen:

Impact op organisatie:

 • Wat is de concrete impact van mijn project op mijn organisatie? Wie zal in mijn bedrijf moeten bijgeschoold worden en welke nieuwe competenties zijn nodig om het project tot op de werkvloer correct te kunnen implementeren? Is er in het kader van het project naast bijscholing ook herscholing nodig voor een aantal werknemers?
 • Heb ik de juiste mensen ingezet om het project te beheren? Is mijn organisatie voldoende ‘agile’ om de verschillende iteraties tussen design thinking, data governance en POC succesvol te doorlopen?
 • Gegevensbeheer:
 • Over welke data beschik ik en hoe ga ik ermee om?
 • Wie is eigenaar van de beschikbare data? Hoe ga ik om met open data?
 • Beschik ik over de nodige kwalitatieve en relevante data om de doelstellingen van het project te bereiken? Indien niet, hoe wordt dit recht getrokken? Moet ik beroep doen op externe databronnen?

Proof of concept (POC):

 • Zijn de doelstellingen van mijn project goed omschreven? Moet mijn bedrijf zelf AI-expertise ontwikkelen of is een samenwerking met externe partijen voordeliger?
 • Is mijn contract met mijn technologiepartner correct opgesteld? Zijn er ethische of juridische vragen die ik mij moet stellen bij aanvang van het project (‘ethical-by-design’)?
 • Technologie:
 • Welke andere belangrijke technologische domeinen zullen in het kader van het project moeten ontwikkeld worden (IoT, VR/AR, cybersecurity , 5G/Wifi, edge computing ,…)?
 • Wat nu ontwikkeld wordt kan binnen een paar maanden achterhaald zijn: hoe ga ik hiermee om?

Voor wie?

Zowel KMO’s als grote bedrijven zijn welkom bij het Lerend Netwerk AI: de digitale maturiteit van het bedrijf primeert boven de grootte.

Om de homogeniteit en de coherentie van de ervaringsuitwisseling te garanderen, richt dit initiatief zich voornamelijk naar bedrijven van de vraagzijde uit de B2B-markt die minder O&O intensief zijn en die de experimentele fase van hun AI-traject hebben opgestart of de beslissing genomen hebben die fase op te starten.

AI-aanbieders kunnen dit lerend netwerk niet vervoegen.

Wat kan je verwachten?

Het AI Lerend Netwerk combineert oriënterend advies met transitie-coaching in groep.

 • 4 sessies van een halve dag
 • Max. 15 bedrijven per lerend netwerk

Meer info

volgt later

Dienstverlener

Agoria

Contactgegevens

Ferdinand Casier
ferdinand.casier@agoria.be