Klankbord voor jouw AI businessplan

Dienstverlener
VLAIO

In één-op-één gesprekken adviseren en begeleiden onze bedrijfsadviseurs jou kosteloos. Zo helpen ze jouw AI-plannen en groeiambities een boost te geven.

Wat is het?

Met hun ervaring in innovatiedossiers - waarin ICT-ontwikkelingen vaak een belangrijke rol spelen – vormen VLAIO bedrijfsadviseurs een bijzonder goed klankbord om je AI-business case af te toetsen.

Zij kijken onder meer naar subsidiemogelijkheden. Daarnaast brengen ze je ook graag in contact met de juiste partners (technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen, organisaties zoals VOKA, Agoria, Unizo,…), met experten in financiering of intellectuele eigendom, met onderzoekers uit het Vlaams AI-Programma, enzovoort.

Bovendien delen ze graag een aantal best practices met je.

Voor wie?

De begeleiding van de bedrijfadviseurs richt zich op kmo-bedrijfsleiders of managers wiens AI-project kadert in ambitieuze groeiplannen. De bedrijfsleider wil deze plannen via innovatie, transformatie (zoals de uitbreiding naar een nieuwe markt) of internationalisatie waarmaken.

Het maakt niet uit waarop de focus van het AI-project ligt. Dat kunnen nieuwe of verbeterde producten of diensten zijn, maar evengoed interne processen. Ook technologiebedrijven die AI willen implementeren, kunnen dus bij een bedrijfsadviseur aankloppen voor advies.

Wat kan je verwachten?

Een bedrijfsadviseur kijkt ruimer dan uitsluitend naar jouw AI-idee. Hij/zij betrekt ook de marktsituatie, de financiële draagkracht van je onderneming en de aanwezige skills in de analyse.

Omdat artificiële intelligentie snel evolueert en bijzondere kennis vereist, zetten we in ons team ICT-specialisten sterk in op interne kennisdeling.

Tel daarbij de sectorspecialisatie van elke adviseur op en je begrijpt dat het een bijzondere combinatie van domeinkennis en technologische affiniteit voor jou oplevert. Mogelijks zijn deze doorslaggevend om met je AI-project voldoende return te boeken.

Meer info

www.vlaio.be

Dienstverlener

Bedrijfsadviseurs staan doorlopend ter beschikking. Stuur een mailtje naar teambedrijfstrajecten@vlaio.be 

Contactgegevens

Jo Bultreys, Programma-Adviseur AI VLAIO Team Bedrijfstrajecten
jo.bultreys@vlaio.be